Home

Startershof

Startershof biedt compacte woningen met hoogwaardig wooncomfort en een lage ecologische voetafdruk.

Wil jij hier onderdeel van worden?

Social Design Award 2018, PlugIn

Social design

Dit project komt tot stand met behulp van ‘social design’. Ons doel is dat het ontwerpproces en het eindproduct de maatschappij positief beïnvloedt. Social design is goed voor mens en milieu en draagt bij aan sociale ontwikkeling. Het proces en het eindproduct 'Startershof'  is voor mensen die op een bewuste manier willen omgaan met mens, milieu en ruimte.

Wil jij een bijdrage leveren aan het plan door mee te denken in het process of wil je alleen op de hoogte blijven? Meld je dan aan via het interesse-formulier.

 

Hofje van de 21e eeuw

Nederlandse binnensteden kennen veel hofjes, de eerste zogenoemde liefdadigheidshofjes werden in de 13e tot 19e eeuw gesticht door welgestelde lieden (Stipo, 2015). Hun naam werd vaak aan het hofje verbonden en bleef zo voortleven. De bestemming van het hofje had vaak te maken met het geloof of de maatschappelijk interesse van de stichter. Zo waren er hofjes voor katholieke weduwen maar ook bijvoorbeeld voor studerende vrouwen. De meeste hofjes worden nog steeds bewoond en hebben vaak een monumentale status gekregen.

In het 'Handboek voor Hedendaagse Hofjes' komt naar voren dat moderne hofjes een mogelijke oplossing kunnen bieden voor hedendaagse maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, vergrijzing en betaalbaarheid. Uit het stuk blijkt dat mensen die in hofjes wonen uitzonderlijk tevreden zijn met hun woonomgeving en dat er een hoge mate van sociale cohesie is.

hofje
hofje

Hofje van de 21e eeuw

Nederlandse binnensteden kennen veel hofjes, de eerste zogenoemde liefdadigheidshofjes werden in de 13e tot 19e eeuw gesticht door welgestelde lieden (Stipo, 2015). Hun naam werd vaak aan het hofje verbonden en bleef zo voortleven. De bestemming van het hofje had vaak te maken met het geloof of de maatschappelijk interesse van de stichter. Zo waren er hofjes voor katholieke weduwen maar ook bijvoorbeeld voor studerende vrouwen. De meeste hofjes worden nog steeds bewoond en hebben vaak een monumentale status gekregen.

In het 'Handboek voor Hedendaagse Hofjes' komt naar voren dat moderne hofjes een mogelijke oplossing kunnen bieden voor hedendaagse maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, vergrijzing en betaalbaarheid. Uit het stuk blijkt dat mensen die in hofjes wonen uitzonderlijk tevreden zijn met hun woonomgeving en dat er een hoge mate van sociale cohesie is.

Week-vd-Starter_0434-e1599827843899

Starters in alle vormen 

De term ‘Starter’ is een zeer breed gebruikt begrip. Starters die maar lastig een woning kunnen vinden vanwege de concurrentie met beleggers en senioren. Wij willen niemand uitsluiten, maar juist mensen bereiken die zich aangesproken voelen.

Startershof staat voor een moderne en vooruitstrevende manier van leven, iedereen die hier onderdeel van wil zijn is starter. Het concept sluit aan op de trend dat huishoudens kleiner worden en dat starters vaker en langer alleen blijven, herstarters of doorstarters horen hier uiteraard ook bij.

Starterswoning voor de eeuwigheid

De typologie van de woningen bestaat uit een mix van compacte appartementen en grondgebonden loftwoningen. De woningen worden circa 50 m2,  hierdoor blijven deze woningen altijd beschikbaar voor de doelgroep starters. Woningen die groter zijn liggen in een andere prijsklassen en spreken een grotere doelgroep aan. Hiermee willen we net als de oude hofjes een plek voor maken voor starters waar deze groep van generatie op generatie kan blijven.

IMG_5140 3
IMG_5140 3

Starterswoning voor de eeuwigheid

De typologie van de woningen bestaat uit een mix van compacte appartementen en grondgebonden loftwoningen. De woningen worden maximaal 50 m2, hierdoor blijven deze woningen altijd beschikbaar voor de doelgroep starters. Woningen die groter zijn liggen in een andere prijsklassen en spreken een grotere doelgroep aan. Hiermee willen we net als de oude hofjes een plek voor maken voor starters waar deze groep van generatie op generatie kan blijven.

stadstiun

Natuurinclusief  

Mensen wijzen ons er vaak op dat het belangrijk is om groen en natuur te betrekken in de ontwerp fase van een project. Binnenstedelijke gebieden zijn vaak er versteend met nadelige gevolgen voor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

In het ontwerp staat het belang van biodiversiteit en klimaatadaptatie hoog op de agenda. Zo moet het hofje een groen oase van rust en eenvoud worden waar de bewoners kunnen samenkomen en zich terugtrekken. Maar ook een plek die bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit met een variëteit aan beplanting en klimaatbestendig is.

 

Deelmaatschappij

Mede door het kleiner worden van huishoudens krijgen andere trends ook meer tractie. Zo zijn deelconcepten in alle vormen bezig aan een flinke opmars, autodelen is hier ook onderdeel van.

Uit onderzoek van het CROW  blijkt dat 'de autodelers' vaak starters zijn in stedelijke gebieden. Ze zijn ten opzichte van de gemiddelde Nederlander vaker hoog opgeleid, autoloos en maken bijna allemaal ook gebruik van het OV.

Met Startershof willen ook gebruikmaken van deelauto's omdat het bijdraagt een lage ecologische voetafdruk en aansluit op het gedrag en behoefte van de doelgroep. Daarnaast heeft het als bijkomend voordeel dat het zorgt voor beperking van de parkeerdruk in de omgeving.

 

hoe-werkt-het
hoe-werkt-het

Deelmaatschappij

Mede door het kleiner worden van huishoudens krijgen andere trends ook meer tractie. Zo zijn deelconcepten in alle vormen bezig aan een flinke opmars, autodelen is hier ook onderdeel van.

Uit onderzoek van het CROW  blijkt dat 'de autodelers' vaak starters zijn in stedelijke gebieden. Ze zijn ten opzichte van de gemiddelde Nederlander vaker hoog opgeleid, autoloos en maken bijna allemaal ook gebruik van het OV.

Met Startershof willen ook gebruikmaken van deelauto's omdat het bijdraagt een lage ecologische voetafdruk en aansluit op het gedrag en behoefte van de doelgroep. Daarnaast heeft het als bijkomend voordeel dat het zorgt voor beperking van de parkeerdruk in de omgeving.

 

Type-001

Vooruitstrevend ontwerpen en bouwen

Samen met Architect Jos van Eldonk van Common Affairs zijn wij bij ieder project op zoek naar duurzame functies, bouwmethoden, materialen en installatie concepten.

Een mooi voorbeeld hiervan is het Zaan hotel, een oude grijze kantoorkolos die een gedaanteverandering heeft doorgemaakt. Zo heeft het gebouw een extra verdieping gekregen en is het nieuwe installatie systeem gasloos. Door de nieuwe functie en het moderne ontwerp heeft het gebouw een duurzame bestemming gekregen.

In Beverwijk hebben wij woningbouwproject Jan de Windstraat gerealiseerd. Hier waren verschillende uitdagingen met betrekking tot parkeren en de indeling van de woningen. In overleg met de doelgroep (starters) zij we tot een ontwerp gekomen met compacte beneden-boven woningen, zie de doorsnede. Het verwarmingsconcept met een gecombineerd bodem-energiesysteem is momenteel het summum voor installatie concepten in relatie tot comfort en duurzaamheid.